Frequently Asked Questions / คำถามที่พบบ่อย

General FAQ / FAQ ทั่วไป

What is SamuiDaily.com? How do I use it? / SamuiDaily.com คือ อะไร? จะใช้ยังไง?

You can use SamuiDaily.com to view thousands of job openings across Koh Samui. This is possible because top recruiters and local businesses advertise their job openings with us and because SamuiDaily.com is also a job aggregator website i.e. we display jobs from all possible sources to you – the jobseeker. / คุณสามารถใช้ SamuiDaily.com เพื่อดูตำแหน่งงานจำนวนมากที่เปิดรับทั่วเกาะสมุย นี่คือสิ่งที่เป็นไปได้ เพราะผู้สรรหาระดับแถวหน้า และ ธุรกิจท้องถิ่นได้โฆษณาตำแหน่งงานกับเรา และ เนื่องจากว่า SamuiDaily.com เป็นเว็บไซต์ผู้นำด้านการหางาน ยกตัวอย่างเช่น เราแสดงตำแหน่งงานจากแหล่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดให้กับคุณ ในฐานะผู้ที่กำลังมองหางาน

You can start your job search by going to the homepage. On that page, you can type in the job title, categories and/or location. / คุณสามารถเริ่มต้นค้นหาตำแหน่งงานของคุณได้จากการเข้าสู่หน้า โฮมเพจ ในหน้านี้ คุณสามารถพิมพ์ชื่อตำแหน่งงานหมวดหมู่ และ/หรือ สถานที่ได้เลย

How do I register on SamuiDaily.com? / ผม/ฉัน จะลงทะเบียนกับ SamuiDaily.com ได้อย่างไร?

You can register at no cost by signing up here: http://samuidaily.com/login/ / คุณสามารถลงทะเบียนได้ฟรี โดยลงชื่อเข้าใช้งานได้ที่นี่ : http://samuidaily.com/login/

Existing members can use the same link to login. / ผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถใช้ลิงค์เดียวกันนี้ในการ login เข้าสู่ระบบ

I forgot my password. How do I get it back? / หากลืม password จะทำอย่างไร?

Go here to retrieve your password. You just need to enter your registered email account and we will send it to you immediately. / คลิก ที่นี่ เพื่อขอรับ password โดยคุณต้องกรอกบัญชีอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และ เราจะส่ง password ไปให้คุณทันที

How do I change my email address? / ฉันจะเปลี่ยนแปลง email address ได้อย่างไร?

To change your email address, log into your account and follow this path: / ในการเปลี่ยนแปลง email address ของคุณ ทำได้โดยการ login เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งานและทำตามวิธีดังต่อไปนี้:

My Dashboard – Edit Profile, go to email address to change / My Dashboard – Edit Profile โดยไปที่ email address เพื่อทำการเปลี่ยนอีเมล

How do I change my password? / ฉันจะเปลี่ยน password ได้อย่างไร?

To change your password, log into your account and follow this path: / ในการเปลี่ยน password ของคุณ ทำได้โดยการ login เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งานและทำตามวิธีดังต่อไปนี้:

My Dashboard – Edit Profile — New Password, click on Generate Password to change / My Dashboard – Edit Profile — New Password โดยคลิกที่ Generate Password เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน

How do I get in touch with your customer support team? / ฉันจะติดต่อกับทีม customer support ของคุณได้อย่างไร?

You can email us your question at jobs@samuidaily.com and we will get back to you within one business day. / คุณสามารถอีเมลคำถามหาเราได้ที่ jobs@samuidaily.com และ เราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 วันทำการ

 

Job Seekers FAQ / FAQ สำหรับผู้ที่กำลังมองหางาน

Can I submit my resume while applying for jobs through the site? / ฉันสามารถยื่นประวัติส่วนตัวในขณะที่ทำการสมัครงานผ่านเวบไซต์นี้ได้หรือไม่?

Yes! You can attach your resume as a file or send you resume that you have saved on SamuiDaily.com. / ได้เลย! คุณสามารถแนบประวัติส่วนตัวในรูปแบบไฟล์เอกสาร หรือ จะส่งประวัติส่วนตัวที่คุณได้บันทึกไว้ใน SamuiDaily.com ก็ได้

How are the jobs displayed? / ตำแหน่งงานจะแสดงในรูปแบบใด?

The job openings are displayed by relevance and date (most recent). / ตำแหน่งงานที่เปิดรับจะแสดงตามความเกี่ยวข้องกัน และ เรียงตามวัน (ข้อมูลล่าสุด)

Can I create job alerts that I get in my email? / ฉันสามารถสร้างการแจ้งเตือนตำแหน่งงานที่สามารถรับทางอีเมลได้หรือไม่?

Yes, you can create job alerts based on your preferences. You can edit them, deactivate them by going to the “Job Alerts” section of your dashboard. / ได้เลยครับ คุณสามารถสร้างอีเมลแจ้งเตือนตำแหน่งงานโดยอ้างอิงตามความชอบของคุณ คุณสามารถแก้ไข และระงับการใช้งานได้โดยไปที่หัวข้อ “Job Alerts” บน dashboard ของคุณ

Why am I not getting my job alerts? / ทำไมฉันไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนตำแหน่งงานเลย?

You can check your spam folder to make sure that our emails are not ending up in the wrong place. To make sure that you receive your job alerts, add our email address to your safe senders list. / คุณสามารถตรวจสอบโฟรเดอร์ spam เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลของเราไม่ได้อยู่ผิดที่ และ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนตำแหน่งงาน ให้คุณเพิ่ม email address ของเราไว้ในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัย

Why am I getting so few job alerts? / ทำไมฉันได้รับอีเมลแจ้งเตือนตำแหน่งงานน้อยจัง?

Job alerts are sent once a day and based on the keywords that you have used to create them. Certain industries and locations may have few job openings so you could be receiving fewer alerts. You can edit your existing job alerts to see if you can get more results. / อีเมลแจ้งเตือนตำแหน่งงานจะถูกส่งวันละครั้ง และ ยึดตามคีย์เวิร์ดที่คุณใช้ในการสร้างอีเมลแจ้งเตือน อุตสาหกรรมและสถานที่บางแห่งอาจมีตำแหน่งงานที่เปิดรับเพียงไม่กี่ตำแหน่ง ดังนั้น คุณจึงได้รับอีเมลแจ้งเตือนค้อนข้างน้อย คุณสามารถเข้าไปแก้ไขอีเมลแจ้งเตือนตำแหน่งงานเดิมได้เพื่อดูว่าคุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเพิ่มขึ้นหรือไม่

How do I enable or disable my job alerts? / ฉันจะใช้งาน หรือ ยกเลิกอีเมลแจ้งเตือนตำแหน่งงานได้อย่างไร?

You can go to the job alert page of your dashboard,at the end of the page select “Subscribed” or “Unsubscribed” accordingly. / คุณสามารถเข้าไปที่หน้า job alert ใน dashboard ของคุณ แล้วเลือก “Subscribed” หรือ “Unsubscribed” ด้านล่างสุด

Why am I seeing so few job openings in my field and location? / ทำไมฉันเจอตำแหน่งงานที่เปิดรับเพียงไม่กี่ตำแหน่งในสาขา และ สถานที่ของฉัน?

You should check your spelling for the job title and location as well as the state abbreviation. You can also try broadening your search parameters. / คุณควรตรวจสอบการสะกดชื่อตำแหน่งงาน และ สถานที่ รวมถึงคำย่อ คุณยังสามารถลองขยายตัวแปรค้นหาของคุณได้อีกด้วย

 

Employer FAQ / FAQ สำหรับนายจ้าง

Where can can I view my job posting? / ฉันจะดูตำแหน่งงานที่ฉันโพสต์ไว้ได้อย่างไร?

After you have posted your job ad, and after passing our review it will be visible on the website for job seekers. You can view or edit your post at your dashboard. / เมื่อคุณโพสต์โฆษณาตำแหน่งงานแล้ว และ ภายหลังผ่านการทบทวนจากเรา ตำแหน่งงานจะปรากฎอยู่บนเวบไซต์เพื่อให้ผู้ที่กำลังมองหางานสามารถดูได้ คุณสามารถดู หรือ แก้ไขโพสต์ได้จาก dashboard ของคุณ

For how long will my posted jobs remain advertised the site? / ตำแหน่งงานที่ฉันโพสต์ไว้จะโฆษณาอยู่บนเวบไซต์เป็นระยะเวลานานเท่าใด?

All jobs remain active on the site for at least 30 days from the date of posting, depending on your job package. You can edit or end them on the “My Dashboard” if necessary. / ตำแหน่งงานทั้งหมดจะปรากฎบนเวบไซต์เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่มีการโพสต์ โดยจะขึ้นอยู่กับแพ็คเกจของคุณ คุณสามารถแก้ไข หรือ ยกเลิกโพสต์ได้จาก “My Dashboard” ถ้าจำเป็น

Why offer Free online Job Listing? / ทำไมจึงเสนอรายการตำแหน่งงานออนไลน์ให้ฟรี?

Encourage companies to post all their vacancies online by making it free. / เพื่อสนับสนุนให้บริษัทได้โพสต์ตำแหน่งงานว่างทั้งหมดแบบออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Provide job-seekers with a wider selection of jobs to achieve their aspirations and ambitions. / เพื่อสรรหาตำแหน่งงานที่มีตัวเลือกมากขึ้นให้กับผู้ที่กำลังมองหางานเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนา และ ความมุ่งหมายของพวกเขา

To promote transparency in the job market. / เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในตลาดหางาน

Translate »